70-Lecie Biblioteki Publicznej w Brusach

1 stycznia 1948 r. powołano do życia Bibliotekę Publiczną w Brusach.  Zatem w tym roku, bruska biblioteka, obchodzi 70 urodziny

Zorganizowane spotkanie rozpoczęło się powitaniem gości przez dyrektor biblioteki Annę Orlikowską. Wśród zaproszonych gości byli: przedstawiciele władz miejskich z zastępcą burmistrza Krzysztofem Gierszewskim na czele, reprezentanci Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku z dyrektor Działu Instrukcyjno-Szkoleniowego Moniką Górecką, dyrektorzy i pracownicy bibliotek z powiatu chojnickiego, obecni i emerytowani pracownicy, ksiądz Prałat Zdzisław Wirwicki, przedstawiciele placówek oświatowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy Brusy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki i Koła Miłośników Biblioteki, a także dziennikarze oraz przyjaciele biblioteki.

Następnie dyrektor biblioteki, za pomocą prezentacji multimedialnej, przedstawiła zgromadzonym historię bruskiej placówki bibliotecznej.