I Gminny Przegląd Inscenizacji dla przedszkoli i klas I – III na powitanie wiosny pt. „Przyszła Wiosna”

1§ Organizator: 
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy” przy współpracy ze Szkołą Podstawową  im. bł. ks. Józefa Jankowskiego, Czyczkowy, ul. Główna 46

2§ Adresaci:
Przegląd inscenizacji skierowany jest do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Brusy. Adresatami są uczniowie przedszkoli oraz klas I – III szkół podstawowych.

3§ Cele konkursu:
- rozwijanie zainteresowań małymi formami scenicznymi;
- kształtowanie umiejętności gry aktorskiej na scenie;
- uwrażliwianie na piękno nadchodzącej pory roku;
- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie;

4§ Założenia konkursu:
Założeniami konkursu jest przedstawienie inscenizacji o tematyce wiosennej.
Przegląd odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:
- przedszkola oraz oddziały „0”
- klasy I – III

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody, a wszyscy uczestnicy dyplomy za udział.

5§ Wymagania konkursowe:
Inscenizacja może trwać do15 minut, plus dodatkowe 10 minut na przygotowanie scenografii.

6§ Kryteria oceny:
Ocenie podlegać będą następujące elementy:
- dobór repertuaru (dostosowanie scenariusza do możliwości wykonawczych uczniów);
- scenografia
- charakteryzacja aktorów;

- gra aktorska

- znajomość roli

- ogólny wyraz artystyczny;

7§ Termin zgłoszeń
Zgłoszenia należy składać do 10 marca 2019 roku osobiście lub pocztą
na adres: Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Józefa Jankowskiego
Czyczkowy
ul. Główna 46
89-632 Brusy
z dopiskiem : I Gminny Przegląd Inscenizacji na powitanie wiosny
pt. „Przyszła Wiosna ”
lub na e-maila: lewinskakasia123@gmail.com

8§ Postanowienia końcowe
Termin przeglądu planowany jest na 5 kwietnia 2019 roku.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty przeglądu.
O ostatecznej dacie zgłoszone grupy zostaną poinformowane przez koordynatora konkursu.

Organizator konkursu zapewnia dostęp do sprzętu elektronicznego: nagłośnienie, laptop, radio.

Z poszczególnej placówki można zgłosić jedną grupę z każdej kategorii wiekowej. Placówki, w których jest więcej niż 3 grupy poszczególnej kategorii mogą wystawić 2 zespoły.

 

Serdecznie zapraszamy !!!

 

 

Inf. Szkoła Podstawowa w Czyczkowach.

 

Pliki do ściągnięcia:

• zgłoszenie (25 kB)

• karta uczestnika (37 kB)

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.