I Gminny Przegląd Inscenizacji na Powitanie Wiosny pt. "Przyszła Wiosna"

5 kwietnia, w świetlicy wiejskiej w Czyczkowach, odbył się I Gminny Przegląd Inscenizacji na Powitanie Wiosny pt. "Przyszła Wiosna". Przegląd zorganizowany został w dwóch kategoriach wiekowych: przedszkola oraz klasy I - III. Tego dnia w świetlicy wiejskiej było bardzo kolorowo i wesoło, a piękne stroje aktorów, inscenizacja oraz gra aktorska wprawiły wszystkich uczestników w wiosenny klimat.

Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: pani Teresa Drobińska, która przez wiele lat poświęcała się kulturze, szczególnie kaszubskiej, Krystyna Teca - dyrektor Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach oraz prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Czyczkowy "Zaboracy" - głównego organizatora przeglądu, a także Bernadeta Niebrzydowska - radna Gminy Brusy i sołtys sołectwa Czyczkowy. Swoją obecnością zaszczycili wydarzenie także goście: zastępca burmistrza Brus Krzysztof Gierszewski oraz wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Czyczkowy "Zaboracy Alicja Rekowska.

Jury wyłoniło następujące miejsca w kategorii przedszkolnej:
I miejsce Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach z widowiskiem pt. "Żegnaj Zimo - Witaj Wiosno". Opiekunowie grupy: Małgorzata Kobus oraz Marlena Piekarska.

II miejsce Punkt Przedszkolny przy Przedszkolu nr 1 w Brusach z widowiskiem pt. "Grymaśna Stokrotka". Opiekun grupy: Małgorzata Gerigk

III miejsce Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. ks. kan. Bolesława Śledzia w Kosobudach z widowiskiem pt. "O pszczółce, która szczęścia szukała". Opiekun grupy: Barbara Bohdan

IV miejsce Punkt Przedszkolny z Oddziałem Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im.bł.ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach z widowiskiem pt. "Przyszła Wiosna". Opiekunowie grupy: Ewelina Krasinkiewicz oraz Monika Rożek

W kategorii klas I - III jury przyznało miejsca:

I miejsce Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach z widowiskiem pt. "Wiosno, ach to ty". Opiekun grupy: Agnieszka Żywicka.

II miejsce Szkoła Podstawowa w Czapiewicach z widowiskiem pt. "Zwiastuny Wiosny". Opiekun grupy: Magdalena Rudnik

Koordynatorkami wydarzenia były nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Czyczkowach: Katarzyna Lewińska i Agnieszka Żywicka.

Organizatorzy dziękują sponsorom za ufundowanie nagród i poczęstunku: Gminie Brusy, Zrzeszeniu Kaszubsko - Pomorskiemu Oddziałowi Głównemu i firmie GALE Krzysztof Szultka.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.