Przebudowa drogi gminnej na trasie Żabno – Brusy-Wybudowanie – Kosobudy zakończona

Kierowcy już w pełni korzystają z nowo wybudowanej drogi z Żabna w kierunku Brus-Wybudowania i Kosobud. Przemieszczają się szybciej, bezpieczniej i wygodniej.

W ramach zadania powstała czterokilometrowa, asfaltowa droga o szerokości od 5,5 do 6 m. Dzięki zrealizowanej inwestycji połączone zostały z sobą droga wojewódzka nr 235 i droga powiatowa Brusy – Czersk. Wybudowana trasa zmniejsza ruch w Brusach i w Kosobudach, a poruszającym się po niej mieszkańcom i gościom ułatwia docieranie do Czerska czy Chojnic. Jest to też znaczne udogodnienie dla rowerzystów, bowiem na całej długości trasy wybudowana została ścieżka rowerowa.

Wykonawcą zadania było konsorcjum firm, w skład którego wchodzili: Lider: „Wo – Kop” Wojciech Drewczyński z Chojnic oraz Partner: „AD – BET” Adrian Paszko z Chojniczek. Nadzór inwestorski pełnił Daniel Folehr z Chojnic.

Koszt inwestycji wyniósł 13,5 mln zł. Kwota ta została wsparta dofinansowaniem wartości 3 mln zł pozyskanym przez Gminę Brusy w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Inf. i fot. UM Brusy.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.