Rowerem z Brus do Zalesia

Gmina Brusy zaplanowała budowę ścieżki rowerowej z Brus do miejscowości Zalesie. Trakt ma powstać do końca czerwca przyszłego roku.

Zadanie obejmuje budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej długości 2,8km i szerokości 2,5m. 28 grudnia 2018 roku podpisana została umowa o dofinansowanie zadania w zakresie działania: „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych. Kwota dofinansowania to 300 tys. zł. Całkowity koszt, wraz z wykupem gruntów, to niespełna 2,5 mln zł.

W planach na kolejne lata jest także budowa ścieżki w kierunku Lubni, która miałaby powstać przy ulicy Spółdzielczej. Gmina Brusy wnioskuje o dofinansowanie tego zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Inf. i fot. Gmina Brusy.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.