SĄ PIENIĄDZE NA UTYLIZACJĘ POPRODUKCYJNYCH ODPADÓW ROLNICZYCH

Ponad 240 tysięcy złotych dofinansowania na utylizację nieorganicznych odpadów rolniczych otrzymała Gmina Brusy. Są to pieniądze, które zrefundują właścicielom gospodarstw rolnych koszty unieszkodliwienia odpadów takich jak na przykład worki po nawozach, folie, sznurki czy siatki.

Akcja ich wywozu prowadzona będzie już w lipcu.

Wyżej wymienione odpady nie są traktowane jak zwykłe śmieci. Nie można ich wrzucać do kontenerów, ani też oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Są to odpady poprodukcyjne wymagające innego traktowania niż odpady komunalne. „Jeżeli rolnik chce takie materiały zutylizować, musi za to zapłacić. Natomiast dotacja z Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 500 złotych do tony, pozwala na to, że koszty ponoszone przez rolników będą zdecydowanie niższe” – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus.

Na terenie gminy Brusy planuje się zutylizowanie 500 ton poprodukcyjnych odpadów rolniczych. Każdy właściciel gospodarstwa zainteresowany pozyskaniem takiej dopłaty, powinien złożyć w Urzędzie Miejskim w Brusach odpowiedni wniosek. Gmina jest w trakcie wyboru firmy, która zajmie się profesjonalną utylizacją tego typu odpadów.

 

Inf. UM Brusy.

Fot. PortalKomunalny.pl

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.