III sesja Rady Miejskiej w Brusach

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
 5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019 – 2027
  • uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2019
  • zmian w budżecie gminy Brusy na 2018 r.       
  • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy
  • w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania  w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
  • ustanowienia programu osłonowego gminy Brusy „Posiłek dla dzieci i uczniów” na lata 2019-2023 
 7. Sprawy organizacyjne.
 8. Zamknięcie obrad. 

Planowany czas zakończenia sesji godz. 14.00

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.