Nowy sprzęt w naszej jednostce

W ostatnim czasie dzięki wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do naszej jednostki zakupiony został nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

W ramach programu operacyjnego "FLOREK" prowadzonego przez gdański WFOŚiGW, jednostki OSP z terenu województwa pomorskiego doposażone zostały w sprzęt.
W ramach zadania "Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach w sprzęt ratowniczo gaśniczy" nasza jednostka zakupiła:
- 4 butle powietrzne do aparatów oddechowych;
- 20 odcinków węży tłocznych;
- 2 rozdzielacze kulowe;
Całkowita wartość zadania wyniosła 16359,00 zł. Wartość dofinansowania wyniosła 15628,00 zł. Pozostała część kwoty pokryta została ze środków własnych jednostki.
Dziękujemy za wsparcie i zaufanie! Z pewnością nowy sprzęt podniesie skuteczność prowadzonych działań.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.