Nowy sprzęt w naszej jednostce

W ostatnim czasie dzięki wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do naszej jednostki zakupiony został nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

W ramach programu operacyjnego "FLOREK" prowadzonego przez gdański WFOŚiGW, jednostki OSP z terenu województwa pomorskiego doposażone zostały w sprzęt.
W ramach zadania "Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach w sprzęt ratowniczo gaśniczy" nasza jednostka zakupiła:
- 2 aparaty powietrzne nadciśnieniowe;
- 1 sprzęt do oświetlania terenu akcji;
Zadanie jest dofinansowywane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych".
Całkowita wartość zadania wyniosła 12298,00 zł. Wartość dotacji wyniosła 12000,00 zł. Pozostała część kwoty pokryta została ze środków własnych jednostki.
Dziękujemy za wsparcie i zaufanie! Z pewnością nowy sprzęt podniesie skuteczność prowadzonych działań.

www.wfos.gdansk.pl

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.