OSP W CZARNIŻU MA NOWY WÓZ STRAŻACKI

(30.11) odbyła się trzydziesta siódma sesja Rady Miejskiej w Brusach. Podjętych zostało dwadzieścia sześć uchwał. Część dotyczyła przyszłorocznych stawek podatków i opłat lokalnych.

Od nowego roku zmianie ulegną stawki podatków i opłat w gminie Brusy. Zmieni się między innymi opłata za gospodarowanie odpadami.

Podatek od nieruchomości i od środków transportowych wzrośnie średnio o 12%. Stawka od budynku mieszkalnego wyniesie 1 zł za 1m2, natomiast od pozostałych budynków 4,89 za 1m2 i 0,36 zł od pozostałych gruntów. Z kolei przedsiębiorcy za budynki związane z działalnością gospodarczą zapłacą 20,98 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej, a od gruntu 0,92 zł. Podobnie o 12% wzrosną opłata miejscowa i opłata targowa. Wyniosą one odpowiednio 1,80 zł od osoby wypoczywającej dłużej niż dobę w gminnych miejscowościach turystycznych i 2,35 zł za każdy 1 m2 zajmowanej powierzchni targowej.

Gościem sesji był Marek Jankowski, prezes Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze. W oparciu o przygotowaną prezentację, omówił funkcjonowanie ZZO wraz ze wzrastającymi kosztami działalności zakładu, w tym kosztami zagospodarowania odpadów pochodzących z terenu gminy Brusy. Od 2023 roku zmieni się bowiem wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku selektywnej zbiórki odpadów stawka wyniesie 29 zł od osoby za miesiąc. Na dwuzłotową zniżkę od osoby będą mogli nadal liczyć mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy kompostują odpady bio.

Ponadto radni podjęli szereg uchwał dotyczących urzędowej zmiany osad w rodzaje miejscowości. Uchwalony został także Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok oraz przyjęto regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy.

Z treścią wszystkich uchwał i materiałem filmowym z sesji można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej>>>>>

WYPOWIEDŹ BURMISTRZA BRUS:  

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.