I SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH

Komisarz Wyborczy w Słupsku III zwołał I sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Brusach na dzień 7 maja 2024r. (wtorek). Sesja odbyła się o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
  2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
  3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
  4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza.
  6. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza.
  7. Wybór Przewodniczącego Rady.
  8. Wybór Wiceprzewodniczącego/cych Rady.
  9. Zakończenie obrad I Sesji Rady.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.