II SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH

23 maja 2024r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się II sesja Rady Miejskiej w Brusach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 2. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej. 
 3. Przedstawienie porządku obrad. 
 4.  Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
 5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej. 

Proponowany porządek obrad:

 1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok: 
  • opinia Komisji Rewizyjnej,                                                                                  
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,                                         

                                   

 1.  
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2023 rok                          
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2023 rok
 2. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  • zmiany uchwały budżetowej Gminy Brusy na 2024                                                                                               
  • ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Brusy publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 
  • zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej 
  • ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Brus 
 3. Sprawy organizacyjne.
 4. Zamknięcie obrad.  
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.