L SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH

25 stycznia 2024r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się L sesja Rady Miejskiej w Brusach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 2. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej. 
 3. Przedstawienie porządku obrad. 
 4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
 5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej. 
 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  • zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2024 
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2024-2034 
  • planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2024 rok 
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Męcikał, gm. Brusy 
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Skoszewo, gm. Brusy 
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Skoszewo, gm. Brusy 
  • zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości 
  • uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody z terenu gminy Brusy 
  • zmiany uchwały Nr XLIX/405/23 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 7. Sprawy organizacyjne.
 8. Zamknięcie obrad.  
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.