VII sesja Rady Miejskiej w Brusach

Informujemy, iż 17 maja 2019r. (piątek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej w Brusach

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
 5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Brusach w sprawie   Statutu Gminy Brusy
  • zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 r.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019 – 2027
  • rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brus
 7. Odczytanie interpelacji zgłoszonych w okresie międzysesyjnym wraz z odpowiedziami.
 8. Sprawy organizacyjne.
 9. Zamknięcie obrad. 

Planowany czas zakończenia sesji godz. 12.30.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.