X sesja Rady Miejskiej w Brusach

2 października 2019 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się X sesja Rady Miejskiej w Brusach

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z VIII i IX sesji Rady Miejskiej.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
 5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • o zmianie uchwały Nr XI/193/09 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 05 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
  • utworzenia Samorządowego Żłobka w Brusach
  • dzierżawy części nieruchomości w Męcikale w trybie bezprzetargowym
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla części działki 254/9 we wsi Męcikał gm. Brusy
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 234/3, 234/4, 234/5, 234/6, 234/7 położonych w obrębie ewidencyjnym Czapiewice, gm. Brusy
  • zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 64/6, 64/7 i części działki nr 64/8 położonych w obrębie ewidencyjnym Męcikał, gm. Brusy
  • określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
  • trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Brusy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowani
  • w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Chojnicach w przedmiocie zaskarżenia Uchwały Nr IV/18/11 z dnia 31 marca 2011r. Rady Miejskiej w Brusach w sprawie trybu powoływania i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego
  • zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 rok
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019-2027
  • podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy Brusymna 2020 rok
 7. Odczytanie interpelacji zgłoszonych w okresie międzysesyjnym wraz z odpowiedziami.
 8. Sprawy organizacyjne.
 9. Zamknięcie obrad. 

Planowany czas zakończenia sesji godz. 15.00

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.