XII sesja Rady Miejskiej w Brusach

Informujemy, że 20 grudnia 2019r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbyła się XII Sesja Rady Miejskiej w Brusach

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
 5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2020 – 2028
  • uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2020
  • zmiany uchwały Nr XI/102/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej
  • zmiany uchwały Nr XI/103/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
  • nadania nazwy ulicy osiedlowej w Brusach
  • ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach oraz ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka
  • o zmianie uchwały Nr XIII/135/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 14 września 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Brusy
 1. Sprawy organizacyjne.
 2. Zamknięcie obrad. 
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.