XIV sesja Rady Miejskiej w Brusach

20 lutego 2020r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XIV sesję Rady Miejskiej w Brusach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołów z XII i XIII sesji Rady Miejskiej.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
 5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2020 rok;
  • zamiaru przekształcenia Przedszkola Nr 1 w Brusach;
  • o zmianie uchwały Nr XII/109/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach oraz ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka;
  • przystąpienia Gminy Brusy do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020;
  • ogłoszenia tekstów jednolitych statutów Sołectw i Osiedli gminy Brusy;
  • ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 7. Odczytanie interpelacji zgłoszonych w okresie międzysesyjnym wraz z odpowiedziami.
 8. Sprawy organizacyjne.
 9. Zamknięcie obrad. 

Planowany czas zakończenia sesji godz. 15.00

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.