XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH

Informujemy! 6 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Brusach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie protokołów z XXXVIII i XXXIX sesji Rady Miejskiej. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.

5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2023 rok        

b) zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2032 

d) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu 

e) uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na użytkach ekologicznych 

7. Sprawy organizacyjne.

8. Zamknięcie obrad.  

Planowany czas zakończenia sesji godz. 15.00

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.