XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH

W piątek, 29 września, o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się XLVI sesja Rady Miejskiej w Brusach.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.

5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej. 

6. Wybór ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Chojnicach.

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) w sprawie udzielenia pomocy dla społeczności lokalnej miasta Lwowa w Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

b) dzierżawy części nieruchomości komunalnej w drodze bezprzetargowej 

c) wszczęcia procedury zmiany rodzaju miejscowości 

d) zmiana uchwały Nr XXV/214/21 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie utworzenia Domu Dziennego Pobytu 

e) zmiana uchwały Nr XXV/215/21 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie utworzenia mieszkań chronionych 

f) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

g) podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy Brusy na 2024 rok

8. Sprawy organizacyjne.

9. Zamknięcie obrad.  

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.