XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH - 11.02.2021

11 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 11.00 odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej w Brusach. Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej.
 • Przedstawienie porządku obrad.
 • Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
 • Informacja z działalności komisji w okresie międzysesyjnym.

Podjęcie uchwał w sprawach:

 • uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na lata 2020 – 2025.
 • planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2021 rok
 • rozpatrzenia petycji – listu otwartego pt.: List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”
 • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brusy w 2021 roku
 • środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
 • wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach, uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Czapiewicach oraz uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Męcikale, w roku szkolnym 2021/2022
 • Interpelacje zgłoszone przez radnych wraz z odpowiedziami.
 • Sprawy organizacyjne.
 • Zamknięcie obrad.

Planowany czas zakończenia sesji godz. 13.00

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.