XXIX sesja Rady Miejskiej w Brusach - 21.10.2021

21 października 2021 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej w Brusach.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
 5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • nadania nazw ulicom w Zalesiu
  • zatwierdzenia Porozumienia – Umowy Partnerskiej nr FR/137/2021 z 22 września 2021 r. zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Brusy w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach)” oraz Porozumienia – Umowy Partnerskiej nr FR/138/2021 z 22 września 2021 r. zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Brusy w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach) w obrębie skrzyżowania z ul. Targową”
  • zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2021-2029.
 7. Interpelacje zgłoszone przez radnych wraz z odpowiedziami.
 8. Sprawy organizacyjne.
 9. Zamknięcie obrad.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.