XXX sesja Rady Miejskiej w Brusach - 30.11.2021

30 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się XXX sesja Rady Miejskiej w Brusach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
 5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brusy na lata 2021 - 2030
  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
  • o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Brusy
  • uchylenia Uchwały Nr XXXIII – 354/02 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Brusy
  • wynagrodzenia Burmistrza Brus
  • zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych
  • zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brusy
  • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
  • podatku od nieruchomości
  • wysokości stawek podatku od środków transportowych
  • wprowadzenia opłaty targowej
  • wprowadzenia opłaty miejscowej
  • zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021
 2. Interpelacje zgłoszone przez radnych wraz z odpowiedziami.
 3. Sprawy organizacyjne.
 4. Zamknięcie obrad.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.