XXXI sesja Rady Miejskiej w Brusach - 30.12.2021

30 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się XXXI sesja Rady Miejskiej w Brusach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
 5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2022 – 2029
  • uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022
  • zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości
  • zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
  • udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego
  • przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Brusy na lata 2021 – 2024
  • zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021
 7. Interpelacje zgłoszone przez radnych wraz z odpowiedziami.
 8. Sprawy organizacyjne.
 9. Zamknięcie obrad.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.