XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH

10 stycznia 2023 r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się XXXIX sesję Rady Miejskiej w Brusach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
  2. Przedstawienie porządku obrad. 
  3. Podjęcie uchwał w sprawach: 
    • zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023 
    • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2032 
    • określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do placówek oświatowych 
  4. Zamknięcie obrad.  
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.