XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH

W środę 21 grudnia br. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbyła się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu XXXVII sesji Rady Miejskiej.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
 5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022
  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2032
  • uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023
  • udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego
  • przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brusy na lata 2022-2036
  • rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brus
 1. Sprawy organizacyjne.
 2. Zamknięcie obrad.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.