BITWA REGIONÓW - konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

VIII edycja ogólnopolskiego konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” rozpoczęta! Inicjatywa jest skierowana do Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń skupiających osoby z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest m.in. promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej, upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych.

Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru, chęci promocji polskiej żywności oraz szerzenia patriotyzmu konsumenckiego. Celem Konkursu jest m.in. promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych oraz wspieranie kół gospodyń wiejskich, w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Konkurs będzie przebiegać w trzech etapach:

Etap I – wszystkie KGW, które prawidłowo prześlą zgłoszenie online, wezmą udział w powiatowych Piknikach z PRODUKTEM POLSKIM.

Etap II – najwyżej ocenione zespoły podczas każdego wydarzenia powiatowego, zostaną zakwalifikowane do udziału w finale wojewódzkim.

Etap III – 16 KGW, po 1 z każdego województwa, które zdobędą 1. miejsce w II etapie konkursu, zakwalifikują się do finału ogólnopolskiego.

W trakcie wszystkich etapów KGW zaprezentują zgłoszone potrawy regionalne, a jurorzy będą je oceniać według kryteriów wskazanych w Regulaminie (www.bitwaregionow.pl/regulamin/)

W załączeniu przesyłamy materiały graficzne z uprzejmą prośbą o ich zamieszczenie na Państwa stronach internetowych, profilach w social mediach oraz tablicach informacyjnych.

Bardzo prosimy o szerokie rozpowszechnienie informacji o konkursie przy użyciu wszelkich możliwych środków przekazu. Dzięki Państwa wsparciu umożliwimy start w Konkursie możliwie jak największej liczbie KGW z naszego województwa.

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin znajdują się na stronie www.bitwaregionow.pl

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać elektronicznie poprzez formularz umieszczony na stronie KOWR – www.kowr.gov.pl/konkurs

 

Zgłoszenia Kół Gospodyń Wiejskich są przyjmowane do 31 marca 2023 r.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.