Czasowa zmiana organizacji ruchu

W związku z realizacją przez Gminę Brusy zadania pn.  „Odwodnienie miasta Brusy” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną w ulicy Kalwaryjnej  - informujemy, że odcinek
ul. Dworcowej został czasowo zamknięty dla ruchu kołowego na okres około 3 tygodni.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.