GMINA BRUSY – TU WARTO MIESZKAĆ

Gmina Brusy została zauważona w rankingu portalu tuwartomieszkac.pl. Zestawienie dotyczyło liczby urodzeń na 1000 mieszkańców danego miasta lub gminy. W Brusach rodzi się dużo dzieci, bo tu warto zakładać rodziny.

W rankingu korzystano z danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2020. Średnia liczba urodzeń na 1000 mieszkańców dla całego kraju wyniosła 9,3. W gminie Brusy aż 15. Tym samym osiągnęliśmy 17. pozycję w skali całego kraju.

Jak pokazują statystyki, osiedlając się i zakładając rodziny, ludzie stawiają dziś na mniejsze miejscowości. Chętnie zamieszkują tereny miejsko – wiejskie, takie jak Brusy. Wśród gmin z najwyższym wskaźnikiem urodzeń jest także dużo tych, w których silne są tradycyjne wartości. Dotyczy to m.in. Kaszub, które w rankingu wypadły bardzo dobrze. To kolejny punkt dodatni dla Brus.

Ponadto gmina Brusy jest kompleksem mniejszych, dobrze skomunikowanych miejscowości, dzięki czemu mieszkańcy mogą sprawnie realizować potrzeby życia codziennego. Co ważne, posiadamy wysoce rozwiniętą infrastrukturę oświatową – szkoły, przedszkola, żłobek. Pary, które decydują się na powiększenie rodziny nie muszą martwić się o przyszłą opiekę nad dziećmi po powrocie do pracy. Gmina inwestuje w różnych obszarach: społecznym, oświatowym, drogowym, kulturalno - sportowym, turystycznym, co daje wysokie możliwości rozwoju dla całych rodzin. 

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.