KONKURS NA NOWE LOGO MLKS TĘCZA BRUSY

Klub sportowy Tęcza Brusy świętuje w tym roku 75-lecie istnienia drużyny. Z tej okazji prezes klubu Rafał Gawin zaprasza do udziału w konkursie na nowe logo Tęczy. 

 

REGULAMIN KONKURSU NA NOWE LOGO MLKS TĘCZA BRUSY


I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu na opracowanie nowego logo jest Miejski Ludowy Klub Sportowy Tęcza Brusy, zwany dalej klubem.


II. Cel i przedmiot konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego logo dla Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego Tęcza Brusy.
2. Logo wykorzystywane będzie przez klub do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych itp.


III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie chętne osoby.
2. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
3. Uczestnik konkursu jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.


IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Projekt można wykonać dowolną techniką ręczną lub korzystając z technik komputerowych.
2. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami:
a. być czytelne i łatwe do zapamiętania,
b. być łatwo identyfikowane z klubem, jego celami i zadaniami,
c. zawierać barwy klubowe, elementy graficzne i literowe,
d. wzbudzać pozytywne emocje.
3. Prace należy składać w estetycznej formie:
a. w kopercie opatrzonej hasłem „KONKURS NA NOWE LOGO MLKS TĘCZA BRUSY”, z podaniem danych osobowych i danych do kontaktu – dotyczy prac wykonywanych ręcznie,
b. elektronicznej podając w jakim programie zostało wykonane logo, z dopiskiem „LOGO MLKS TĘCZA BRUSY – praca konkursowa”.


V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace należy składać do 23 lipca 2021 r.:
a. w sklepie motoryzacyjnym Moto - Gawin, ul. Kalwaryjna 10a, 89-632 Brusy,
b. na adres mailowy motogawin2@onet.eu.
2. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej, składającej się z minimum 5 osób.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
4. Organizator nie zwraca prac.


VI. Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty będą oceniane zgodnie z kryteriami:
a. zgodność projektu z celami i zadaniami klubu,
b. oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
c. czytelność i funkcjonalność projektu,
d. estetyka wykonania projektu.


VII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
3. Zwycięski projekt zostanie wykorzystany jako oficjalne logo klubu.
4. Planowana data ogłoszenia wyników to 30 lipca 2021 r.
5. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej klubu - www.teczabrusy.com oraz stronie internetowej Gminy Brusy - www.brusy.pl.

 

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.