OPIEKA WYTCHNIENIOWA EDYCJA 2023

Gmina Brusy uczestniczy w realizacji  programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 finansowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa powyżej, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną

Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. Gmina w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno‐wychowawczego czy internatu.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach zaprasza do kontaktu członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, które chciałyby skorzystać z usług opieki wytchnieniowej( w załączeniu „Karta zgłoszenia do programu”)

Szczegółowych informacji dotyczących   programu można uzyskać w siedzibie MGOPS w Brusach, ul. Na Zaborach 1, pod numerem telefonu 52 3969385 lub na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

Wyświetlony 264 razy

Dział: Aktualności

Pobierz załącznik: 

karta zgłoszenia

klauzula RODO

wskazanie osoby realizującej

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.