PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - rekrutacja

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach informuje, że rozpoczyna rekrutację do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Osoba ubiegająca się o wsparcie w ramach Programu, zobowiązana jest złożyć w formie papierowej, następujące dokumenty:

Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, stanowiącą załącznik nr 7 do Programu;

Oświadczenie stanowiące załącznik do Regulaminu rekrutacji i udziału w programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024;

Kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/ o niepełnosprawności.

Dokumenty należy złożyć w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brusach przy ul. Na Zaborach w pokoju 15, w godzinach pracy Ośrodka, tj. od poniedziałku do piątku od 7.00 – 15.00, we wtorek od 8.00 do 16.00 w terminie do 5 marca br.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.

Dodatkowych informacji na temat realizacji Programu można uzyskać pod numerami telefonu 52 3969385, 52 3969387, 52 3969395.

Środki Finansowe na realizację Programu, Gmina Brusy/ Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach pozyskał z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.