PROJEKT CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH – ZOBACZ JAK DZIAŁA

Pomoc dla osób w podeszłym wieku, pomoc dla osób niepełnosprawnych, a także pomoc dla dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi lub osobistymi – tak szeroki wachlarz usług ma nowo uruchomiony w Brusach - Projekt Centrum Usług Społecznych. Prowadzi go Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Jest to zupełnie nowa oferta pomocowa kierowana do mieszkańców Gminy Brusy.

Projekt Centrum Usług Społecznych działa w nowo wyremontowanym budynku starej szkoły, po sąsiedzku ze Środowiskowym Domem Samopomocy. Świadczy ono usługi dla osób w różnych grupach wiekowych. 

- Mieści się tam dom dziennego pobytu dla osób starszych, które w wyniku choroby, podeszłego wieku, samotności, czy innych zdarzeń losowych, potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Pomagamy tym ludziom w zorganizowaniu czasu wolnego, w zaspokojeniu ich potrzeb kulturalnych, a także wzmacnianiu ich kondycji fizyczno-psychicznej – mówi Mariola Rodzeń, Sekretarz Gminy Brusy.

Dla dzieci i młodzieży otwarta jest placówka wsparcia dziennego, czyli tak zwana świetlica socjoterapeutyczna. Zapewnia ona opiekę wychowawczą, opiekę specjalistyczną, pomoc w nauce szkolnej.

– Tam też pomaga się im rozwiązywać trudne sytuacje rodzinne lub emocjonalne – dodaje Rodzeń.

Trzecią częścią projektu są trzy mieszkania chronione. Tam z kolei świadczona jest całodobowa opieka nad osobami niesamodzielnymi z powodu niepełnosprawności lub podeszłego wieku. Ze wszystkich trzech form pomocy mogą skorzystać łącznie 33 osoby.

Utworzenie Projektu Centrum Usług Społecznych kosztowało ponad 1,4 mln złotych. 1,3 mln to dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

                                                                                              Wypowiedź Sekretarz Gminy Brusy

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.