Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (w szczególności pokrycia dachowe typu eternit) w ramach programu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Osoby zainteresowane zadaniem usuwania wyrobów zawierających azbest w 2021 i 2022 roku powinny do dnia 20 maja br. złożyć w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach odpowiednio wypełniony wniosek wraz z załącznikami, którymi są ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest oraz fotografie obrazujące aktualny stan budynku. Kwota dofinansowania może wynieść do 600 zł za tonę odpadu zawierającego azbest jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu oraz do 300 zł jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.

Dodatkowych informacji udziela p. Wojciech Jaszewski, kontakt tel. 52 396 93 68.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.