Właściciele prywatnych lasów mogą starać się o zwrot kosztów za odnowienie powierzchni leśnej, zniszczonej w wyniku nawałnicy w sierpniu 2017 r.

Informujemy, że właściciele lasów prywatnych, które zostały uszkodzone przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku, mogą ubiegać się o zwrot kosztów związanych z odnowieniem powierzchni leśnej.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do Starosty Chojnickiego.

Do wniosku należy dołączyć:

Klauzulę informacyjną RODO – załącznik nr 1,

oryginały faktur potwierdzających poniesione koszty (orka, zakup sadzonek, sadzenie)

wypełnione oświadczenie – załącznik nr 2,

oryginał wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w wysokości 10,00 zł,

Opłatę skarbową należy uiścić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach 96 1020 2791 0000 7702 0294 3348.

W tytule wpłaty należy wpisać „decyzja - zwrot kosztów odnowienia lasu”.

Dokumenty należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Chojnicach, ulica 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 396 6535. 

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.