XII REGIONALNY KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „POETYCKIE PODRÓŻE PO KASZUBACH” ONLINE

REGULAMIN:

CELE KONKURSU:

Celem konkursu jest poznawanie i popularyzacja literatury, tradycji i folkloru kaszubskiego oraz pielęgnowanie mowy kaszubskiej. Ponadto rozwijanie zdolności recytatorskich i pisarskich młodych twórców.

ZASADY KONKURSU:


1. Termin konkursu:

Poezja pisana:

Do 5 listopada 2021 roku należy przesłać na adres konkursymecikal@onet.pl z dopiskiem „Konkurs poetycki” jeden wiersz własnego autorstwa (napisany własnoręcznie lub komputerowo, może być skan lub wyraźne zdjęcie utworu)( załącznik 2). Utwory nie mogą być nigdzie publikowane i nagradzane.

Poezja recytowana:

Do konkursu poezji recytowanej należy zgłosić do 2 uczestników w każdej kategorii wiekowej ze szkoły. Z recytacji wybranego utworu należy nagrać filmik i wysłać go do5 listopada 2021r. na maila (konkursymecikal@onet.pl), na Messenger (na grupę o nazwie Konkurs Poetycki Męcikał) lub nagrać film na płytę, którą można doręczyć osobiście do szkoły lub przysłać listownie na adres szkoły: Szkoła Podstawowa w Męcikale, ul. Szkolna 7, 89-632 Brusy. Występ nie może być dłuższy niż 4 minuty. (załącznik 1)

2. Tematyka:

Poezja własna – „Ptasia rodzina”. Jeden wiersz mówiący o ptakach, jakie występują na naszych terenach. Opisujący życie i zwyczaje ptaków.  Utwory mogą być pisane w języku polskim lub w  języku kaszubskim.


Poezja recytowana – wiersz lub fragment prozy w języku kaszubskim o wybranej porze roku.

3. Nadsyłanie prac:

Wiersz własny należy opatrzyć godłem. W zgłoszeniu  należy podać  następujące dane: imię, nazwisko, klasę, szkołę autora , imię i nazwisko oraz numer telefonu nauczyciela (opiekuna) (załącznik 2). Utwory należy przesłać na mail: konkursymecikal@onet.pl. Można je także dostarczyć do szkoły lub wysłać listownie na adres szkoły.

4. Kategorie:

Wiersze własne i poezja recytowana rozpatrywane będą w następujących kategoriach:
- klasy II – III 
- klasy IV – VI
Ponadto poezja własna rozpatrywana będzie osobno w języku polskim i w języku kaszubskim.

5. Przebieg konkursu:

                   - Wyniki konkursu zarówno w poezji pisanej jak i recytowanej ogłoszone zostaną w listopadzie na stronie www.brusy.pl oraz www.spmecikal.szkolna.net.

- Szkoły i uczniowie, którzy otrzymają nagrody, zostaną powiadomieni telefonicznie o zdobyciu nagrody.

- Nagrody zostaną dostarczone do szkół.
- Organizator powołuje jury konkursu.
- Utwory lub zgłoszenia, które nadejdą po terminie nie będą brane pod uwagę

6. Postanowienia końcowe:

1. Przesłanie kart zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i regulaminu.

Organizator:
Nauczyciel języka kaszubskiego w Szkole Podstawowej w Męcikale: mgr Anna Różek

 

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.