ZŁÓŻ WNIOSEK OD STYCZNIA 2022 R. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2022 R. I SKORZYSTAJ Z RZĄDOWEGO DODATKU OSŁONOWEGO

Dodatek osłonowy jest pomocą w zniwelowaniu rosnących cen energii, gazu czy żywności. Wnioski o jego otrzymanie można składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brusach. 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach przyjmuje je w wersji papierowej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W drugim przypadku wniosek musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub należy uwierzytelnić go z wykorzystaniem profilu zaufanego. WNIOSEK I INSTRUKCJA DO POBRANIA PONIŻEJ.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

- Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

- Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

- Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

- Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Dodatek osłonowy ma charakter świadczenia socjalnego, dlatego jest nie objęty podatkiem dochodowym, ani nie podlega egzekucji. Podane kwoty dodatku to kwoty, które są wypłacane bezpośrednio beneficjentowi.

Ponadto obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

Kwota dofinansowania jest uzależniona od źródła ogrzewania.

Wyższy dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom, których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. By jednak otrzymać wyższy dodatek, konieczny jest wpis tego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Więcej informacji można uzyskać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brusach, tel. 52 39 69 396, 52 39 69 385 lub na www.gov.pl

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.